ติดต่อเรา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา
296 ม.9 วัดอร่ามมงคล   ตำบลยางตลาด  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
เบอร์โทรศัพท์ 0809595404
Email : aramonkol@gmail.com


แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :