ภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 9 รูป / ดู 56 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔
( จำนวน 5 รูป / ดู 149 ครั้ง )
ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 194 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๒ วัดปัจจิมเชียงยืน
( จำนวน 6 รูป / ดู 276 ครั้ง )
งานประชุมสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
( จำนวน 14 รูป / ดู 321 ครั้ง )
วันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๑
( จำนวน 14 รูป / ดู 387 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนานิเทศติดตาม 2 ก.ค 61
( จำนวน 8 รูป / ดู 365 ครั้ง )
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ
( จำนวน 0 รูป / ดู 415 ครั้ง )
บรรยากาศการรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยา
( จำนวน 6 รูป / ดู 622 ครั้ง )
เณรนั่งทำวัตรเจริญจิตภาวนา
( จำนวน 2 รูป / ดู 717 ครั้ง )
งานบายศรีสู่ขวัญคุณครูสามเณร
( จำนวน 3 รูป / ดู 788 ครั้ง )
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
( จำนวน 5 รูป / ดู 711 ครั้ง )