ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติโพธิธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลยางตลาด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ผู้อำนวยการ