คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติโพธิธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลยางตลาด
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร : 0840344606
อีเมล์ :